Skip to content
 

Home News Data Software Models Articles Search Help
    You are not logged in Log in Feedback
You are in: home » Members » danek's Home » INCF » Pierwszy zjazd Polskiego Węzła INCF


 
About:
Created by
danek
News Item News Item
Last modified:
2012-03-19
State
published
Sign in
User name

Password

 

Pierwszy zjazd Polskiego Węzła INCF

Pierwsze Sympozjum Polskiego Węzła INCF
Warszawa, 16 grudnia 2011Wprowadzenie


Gwałtowny rozwój technologii w ostatnich dekadach zmienił oblicze wielu nauk. W szczególności w naukach o mózgu – neuronaukach – dzięki nowym technikom i technologiom każdego dnia rejestrujemy petabajty danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania zdrowego i chorego układu nerwowego, człowieka i innych zwierząt. Coraz większą barierą staje się brak formalnych (matematycznych) modeli funkcjonowania układu nerwowego na różnych poziomach, adekwatnych metod analizy złożonych zestawów danych oraz infrastruktury informatycznej wspierającej badania mózgu w różnych skalach. Dostrzegając te wyzwania, w 2004 roku Global Science Forum krajów OECD utworzyło International Neuroinformatics Coordinating Facility, instytucję koordynującą światowy rozwój neuroinformatyki.

Od 2007 roku Polska jest członkiem INCF, chociaż polski węzeł INCF jest tworem wirtualnym. Żeby to zmienić organizujemy pierwsze sympozjum polskiego węzła INCF. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do zbliżenia i wzmocnienia naszego środowiska. Ze względu na charakter wstępny tego spotkania planujemy dużo krótkich wystapień, żeby jak najwięcej osób pracujących naukowo w tej dziedzinie miało okazję się przedstawić.

Ponieważ mamy już 30 wystąpień (!) zmuszeni jesteśmy ograniczyć planowane wystąpienia do 10 minut. Po zakończeniu wystąpień planujemy krótsze spotkanie w mniejszym gronie osób zainteresowanych potencjalnie sformalizowaniem funkcjonowania polskiego węzła INCF. Osoby zainteresowane udziałem proszę o zgłoszenie do mnie mailem. Sympozjum będzie otwarte do wszystkich.

Spotkanie odbędzie się w sali wykładowej na Ip. Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego.

Plan w zarysie:
10:00-11:20 Sesja poranna 1
11:20-11:30 Przerwa
11:30-12:40 Sesja poranna 2
12:40 Obiad (za mało czasu na catering, zamówimy pizzę. Proponuję zrzutkę 10zł na osobę zainteresowaną na miejscu, resztę dopłacimy. Osoby zainteresowane pizzą proszę o informację do czwartku 15.12 do 18.00 na adres d.wojcik wiadomo_co nencki.gov.pl Możemy też wskazać drogę na okoliczne jadłodajnie.)
13:40-14:50 Sesja popołudniowa 1
14:50-15:00 Przerwa
15:00-16:20 Sesja popołudniowa 2
16:30-16:40 Przerwa
16:40-18:00 Spotkanie dot. INCF i polskiego węzła INCF

Dodatkowe informacje dot. miejsca spotkania (z innych warsztatów).

Wstępny Program - propozycjaInni uczestnicy:
  • Marek Jakowczyk, IFT, Uniw. Wrocławski
  • Katarzyna Blinowska, FUW
  • Sławomir Kotyra, UMCS
  • Piotr Wierzgała, UMCS
  • Krzysztof Dmitruk, UMCS
  • Marcin Wazny, UMCS
  • Tiaza Bem, IBIB PAN
  • Tomasz Piotrowski, KIS UMK
  • Andrzej Wróbel, IBD PAN

vBulletin tracker